ŽELEZNIČNÉ VÝHYBKY

V oblasti železničných výhybiek montuje a dodáva naša spoločnosť výhybky a výhybkové konštrukcie sústavy UIC60, R65 a S49 vo všetkých pomerových radách až do základného pomeru 1:18,5-1200.  Vyrábané výhybky sú dodávané hlavne do tratí ŽSR a SŽDC, taktiež aj do vlečiek.

Okrem základnej rady konštrukcií sústavy UIC 60, R65 a S49 dodávame tiež oblúkové výhybky vychádzajúce zo základnej rady pomerových výhybiek. Okrem toho sme pripravení vyrobiť a dodať akúkoľvek atypickú konštrukciu podľa želania zákazníka, napr.:

  • výhybky v pomerovej či stupňovej sústave
  • koľajové križovatky, križovatkové výhybky a koľajové konštrukcie o rôznych polomeroch a rozchodoch
  • dvojité koľajové spojky sústavy UIC60 a S49


V súčasnej dobe pre zabezpečenie montáže výhybiek nakupujeme od materskej spoločnosti celoliate srdcovky, perlitizované jazyky a koľajnice pre  výhybky a čeľusťové uzávery vrátane oceľových žľabových podvalov. Od roku 2016 po dodaní a osadení nového obrábacieho centra SHW na opracovávanie jazykov, oporníc, prídržníc a niektorých typov srdcoviek, si väčšinu výroby komponentov do výhybiek  zabezpečujeme v našej firme.

Do výrobného programu v súčasnej dobe patrí aj výroba.:

  • prechodové spojky
  • koľajnicové zarážadlá
  • dilatačné zariadenia


Podľa želania zákazníka sú dodávané výhybky montované na všetky druhy podvalov (drevené, betónové i oceľové). Zároveň v rámci dodávky zabezpečujeme aj montáž valčekových zariadení, ktoré uľahčujú prestavovanie jazykov výhybky.