O NÁS

Hlavnou náplňou našej  činnosti je výroba a montáž výhybiek a výhybkových konštrukcií, výroba náhradných dielov do výhybiek a ich dodávka zákazníkovi.

Pre zvýšenie životnosti komponentov výhybky – hlavne jazykov a srdcoviek , ktoré sú najviac namáhané v bežnej prevádzke, zabezpečujeme perlitizáciu komponentov výhybky, t.j. zvýšenie pevnosti koľajnicovej ocele tepelnou úpravou. Táto úprava tvrdosti materiálu je zabezpečovaná prostredníctvom našej materskej spoločnosti.

V roku 2015 bola v našej spoločnosti začatá v rámci projektu „Energetická transformácia a technologický rozvoj DTSV na roky 2015-2020“ komplexná rekonštrukcia výrobných hál a dodávka nových strojných zariadení a presun strojov z materskej spoločnosti DTVS.

V rámci obchodnej činnosti zabezpečujeme okrem kompletného sortimentu výhybiek aj dodávku náhradných dielov do výhybiek, koľajnicových zarážadiel a dilatačných zariadení.

Kvalitu našich výrobkov garantujeme vysoko nad bežnú záruku 24 mesiacov - po dobu 36 až 60 mesiacov podľa druhu výrobku, čo svedčí o dobrej kvalite výrobku a o serióznom prístupe k zákazníkovi.

Pre výhybky dodané zákazníkovi zabezpečujeme záručný a pozáručný servis a opravy.

V našej spoločnosti je zamestnaných k 1.6.2018 celkom 50 zamestnancov. Okrem odbornej prípravy pre nových zamestnancov, firma poskytuje všetkým zamestnancom aj rôzne benefity, ktorých rozsah a výška sú závislé na ročnom hospodárskom výsledku.

Modul: Seznam podstránek