ELEKTRIČKOVÉ VÝHYBKY

Naša spoločnosť zabezpečuje dodávky električkových výhybiek pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. a Dopravný podnik mesta Košice, a.s. vrátane náhradných dielov a stavacích skríň prostredníctvom materskej spoločnosti DT – Výhybkárna a strojírna a.s.,Prostějov pre požiadavky slovenského trhu.

V oblasti výroby výhybiek a koľajových konštrukcií pre električkovú dopravu sa úsilie sústreďuje v úzkej súčinnosti s materskou spoločnosťou na výhybky novej generácie, uplatňujúce moderné konštrukčné prvky a aplikácie nových materiálov a technológií, zvyšujúce kvalitu a životnosť výrobkov.

Okrem výhybiek v základných koľajnicových profiloch NT1 a NT3 ponúkame i výhybky v profile Ph37. Srdcovky výhybiek sú dodávané podľa požiadaviek zákazníka v 4 základných prevedeniach, pri použití materiálov od akosti bežných koľajníc až po tepelne zušľachtený materiál s HB 380.

Výhybky sú projektované pre uloženie na drevené alebo betónové podvaly, popr. na panel, hlavne pre rozchody 1435 mm a 1000 mm a iné. Výmenová časť sa dodáva s elektrickým ohrevom.

V rámci zabezpečenia komplexných dodávok električkových výhybiek DT pre obchodných partnerov dodáva stavacie skrine pre električkové výhybky, vrátane elektrických skríň a signalizácie. Poslednými novinkami vo vývojovej rade stavacích skríň je nízka stavacia skriňa s typovým označením DT-6 a ako nové sa pripravuje i stavacia skriňa stavebnicovej koncepcie s typovým označením PSH. Stavacie skrine DT-5, DT 6 i PSH umožňujú svojou stavebnou výškou 180 mm plošnú montáž koľajového zvršku na betónový podklad, prípadne montáž do štíhlych mostných konštrukcií. Pre vlastnú funkciu využívajú stavacie skrine DT patentovo chránené zámkami, umožňujúce spoľahlivé uzamknutie a uzávorovanie jazykov v ich koncových polohách. Mechanizmus skríň umožňuje ich nedeštrukčný rozrez cúvajúcich električiek - sila rozrezu sa dá plynule nastaviť. Pohon stavacích skríň zabezpečuje nízkotlaková hydraulika s elektromotorom, napájaným zo siete 3 x 400 V AC alebo z trakcie 600 V DC. Firma DT ponúka ako príslušenstvo stavacích skríň elektroskrine typu RK zabezpečujúce všetky ovládacie a riadiace funkcie vrátane signalizácie. Spotreba elektrickej energie je výrazne znížená použitím hydraulického pohonu stavacích skríň. Stavacie skrine sú určené pre automatické i ručné prestavovanie električkových výmen a umožňujú pružnú stabilizáciu jazykov výmeny v krajných polohách posuvným zámkovým mechanizmom vo vodotesnej skrini a nezávislé snímanie polohy ich hrotov. Prestavenie je zabezpečené hydraulickým pohonom umiestneným vo vodotesnej skrini a odkanalizované vtokovým otvorom zo skríň hákových závesov do bočne upevnenej čistiacej šachty. V nových typoch stavacích skríň DT sú využívané moderné materiály pre klzné prvky na báze teflónu. Dlhodobá životnosť skríň je zabezpečovaná uložením zámkového mechanizmu v olejovom kúpeli.