SERVIS A OPRAVY VÝHYBIEK

Od roku 2010 zabezpečuje naša spoločnosť servisnú a opravnú činnosť na výhybkách a výhybkových konštrukciách, ktoré sme dodali do tratí ŽSR. Táto činnosť nám vyplýva z dokumentov uzavretých medzi našou spoločnosťou a ŽSR. Pre výkon údržby a opráv máme spracované samostatné technologické postupy a túto činnosť vykonávajú naši vyškolení zamestnanci s potrebnou odbornou spôsobilosťou. V rámci údržby vykonávame prvé základné a následné opravné brúsenia jednotlivých komponentov výhybky, resp. kompletné brúsenie celej výhybky. V rámci opráv zabezpečujeme naváranie srdcoviek s následným brúsením.

Údržbu výhybiek a taktiež opravy zabezpečujeme v rámci záručnej doby, ale tieto služby samozrejme ponúkame i v období po uplynutí záruky. Súčasťou poskytovania servisných služieb zákazníkom je i prípadný dohľad pri zabudovaní výhybiek do trate.

V rámci opravných činností zabezpečujeme aj komplexnú regeneráciu užitých výhybiek. Rozsah regenerácie je dohodnutý zmluvne so zákazníkom.

Taktiež vykonávame montáž valčekových zariadení do výhybiek ako doplnkové zariadenia, ktoré uľahčujú prestavenie jazykov a pohyblivých hrotov srdcoviek. Naši zamestnanci pre montáž sú vyškolení firmou, ktorá tieto zariadenia dodáva.