REFERENCIE

Dodávky výhybkových konštrukcií za roky 2004 až 2017 do siete ŽSR

Sústava železničného zvršku / Počet kusov vyrobených a dodaných výhybkových konštrukcií
UIC 60 - 387 kusov
S 49 - 271 kusov

Dodávky výhybkových konštrukcií za roky 2014 až 2017 do siete SŽDC

Sústava železničného zvršku / Počet kusov vyrobených a dodaných výhybkových konštrukcií
UIC 60 - 83 kusov
S 49 - 16 kusov

Spoločnosť sa ďalej podieľa na dodávkach výhybiek pre investičné akcie a pre drobných zhotoviteľov pri údržbe vlečiek. Dodávky výhybiek a náhradných dielov sú realizované pravidelne pre vlečky:

  • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
  • U. S. Steel Košice, s.r.o.
  • ArcelorMittal Ostrava a.s.


Neoddeliteľnou súčasťou dodávok sú dodávky výhybkových náhradných dielov pre kompletný zvršok ŽSR.