SYSTÉM

Dlhodobou stratégiou spoločnosti je sústavná starostlivosť o integrovaný manažérsky  systém riadenia.

  • Systém managementu kvality splňujúceho požiadavky  ISO9001:2015
  • Systém environmentálneho managementu spĺňajúceho požiadavky ISO14001:2015
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňajúci požiadavky BS OHSAS 18001:2007