SYSTÉM

Systémy kvality máme certifikované podľa nasledovných noriem:

  • Systém manažmentu kvality spĺňajúci požiadavky normy ISO 9001:2015
  • Systém environmentálneho manažmentu spĺňajúci požiadavky normy ISO 14001:2015
  • Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňajúci požiadavky normy ISO 45001:2018