SYSTÉM

Dlhodobou stratégiou spoločnosti je sústavná starostlivosť o integrovaný manažérsky  systém riadenia.

  • Systém managementu kvality splňujúceho požiadavky  ISO 9001:2015
  • Systém environmentálneho managementu spĺňajúceho požiadavky ISO 14001:2015
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňajúci požiadavky ISO 45001:2018