SYSTÉM

Dlhodobou stratégiou spoločnosti je sústavná starostlivosť o integrovaný manažérsky  systém riadenia.

Od roku 2013 sme vlastníkmi Zlatého certifikátu certifikovaných systémov :

  • Systému managementu kvality splňujúceho požiadavky  ISO9001:2008
  • Systému environmentálneho managementu spĺňajúceho požiadavky ISO14001:2004
  • Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňajúci požiadavky ISO18001:2007