NÁHRADNÉ DIELY A KOMPONENTY

V súčasnej dobe zabezpečujeme výrobu náhradných dielov pre všetky nami dodávané výhybky a výhybkové konštrukcie. Sme schopní zabezpečiť i regeneráciu dielov, predovšetkým srdcoviek. V rámci nákupu nových strojných zariadení sa zvýšuje naša samostatnosť výroby náhradných dielov v závislosti na materskej spoločnosti a to hlavne výrobou komponentov pre montáž výhybiek.

Dilatačné zariadenia

Pre zabezpečenie správnej funkcie bezstykovej koľaje či už na mostoch, pred mostami a tunelmi, resp. v iných miestach bezstykovej koľaje, podľa požiadavky zákazníka  vykonávame výrobu a montáž od malých až po veľké dilatačné zariadenia či už na podvaloch drevených, alebo betónových.

Perlitizácia dielov výhybky

Perlitizácia koľajnicového materiálu je technológia tepelného spracovania, kedy je riadeným ohrevom a následným riadeným ochladzovaním dosiahnutá zmena štruktúry materiálu a tým vyššia pevnosť hlavy koľajnice. Takto spevnené plochy preukazujú:

  • zvýšenie odolnosti voči opotrebeniu, tvorbe a šíreniu trhlín
  • zvýšenie odolnosti proti vylamovaniu, droleniu a tvorbe prevalkov

Perlitizáciou je dosiahnuté zvýšenie odolnosti voči opotrebeniu a to min. 1,5 krát oproti tepelne nespracovaným výhybkovým dielom. Dlhšia životnosť prináša zákazníkom zníženie nákladov na údržbu. Perlitizáciu nám v rámci dodávky polotovarov zabezpečuje naša materská spoločnosť.