KVALITA

Naša spoločnosť má spracovanú rukoväť riadenia, ktorou sú na základe spracovaných procesov riadené všetky činnosti systémovo so spätnou kontrolou. Tým je zaručená kvalita vykonávaných činností a následnej výroby a dodávky.

V zmysle Technicko-dodacích podmienok na dodávku výhybiek a výhybkových konštrukcií uzatvorených so Železnicami SR a Železnicami ČR máme certifikovaný systém riadenia výroby výhybiek a výhybkových konštrukcií.

Naša spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality, enviromentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ke stažení

Modul: Seznam podstránek