HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra dňa 29. 05. 2002. Vznikla ako dcérska spoločnosť materskej spoločnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov, z dôvodu rozširovania kontraktov materskej spoločnosti na území Slovenskej republiky a zjednodušenia jej obchodovania.

Zakúpený objekt pôvodne slúžil iným účelom, preto musel byť vypracovaný projekt stavebných úprav, týkajúci sa vybudovania montážneho pracoviska, výrobných a strojových pracovísk a žeriavovej dráhy v priestore vlečky.

Samotné začatie činnosti spoločnosti v rozsahu uvedenom v obchodnom registri začalo v II. polovici roku 2004 montážou výhybiek určených pre modernizáciu železničnej trate v úseku Bratislava Rača - Trnava z dodaných súčastí od materskej spoločnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a. s. Prostějov. V roku 2005 bola nad rámec montáže výhybiek začatá v našej dcérskej spoločnosti  i výroba jednotlivých súčastí do výhybiek.

V obchodnej činnosti zabezpečujeme kompletný sortiment výhybiek z DT - Výhybkárna a strojírna a.s., Prostějov v odbore železničných a električkových výhybiek.